Programmalijn #04: Ondergrondse Ordening

e.Showcase Buisleidingenstraat

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

Tussen Rotterdam en Antwerpen en met een aftakking naar Vlissingen ligt sinds 1972 de buisleidingenstraat. Een strook grond van ongeveer 100 meter breed is gereserveerd en ingericht voor het aanleggen en instandhouden van leidingen. De rijksoverheid heeft zorg gedragen voor de realisatie van deze buisleidingenstraat. Vanaf het moment dat de buisleidingenstraat (de gronden, de infrastructuur, de kunstwerken) gereed was, is het beheer overgedragen aan de stichting Buisleidingenstraat Zuidwest Nederland, nu handelende onder de naam Leidingenstraat Nederland (LSNed). In de buisleidingenstraat liggen ondergrondse buisleidingen voor het transport van diverse gassen en vloeistoffen. In de buisleidingenstraat worden regelmatig nieuwe buisleidingen aangelegd.

LSNed heeft 800 ha grond in beheer, ondergronds en bovengronds. Dat is een groot maatschappelijk, ecologisch en economisch kapitaal. Het overgrote deel van de gronden wordt verpacht aan agrariërs. Tot voor kort werden de gronden gebruikt voor akkerbouw en weiland, met uitzondering van één kavel welke is ingericht met heide en een golfbaan die gebruik maakt van de gronden van de buisleidingenstraat.

Voor de buisleidingenstraat staat een ongestoorde en veilige ligging van de leidingen en het ruimte blijven bieden voor nieuwe leidingen voorop. Externe veiligheid en risicobeheersing wordt steeds belangrijker en komt steeds meer onder een vergrootglas te liggen. LSNed dient hierop te anticiperen en het beheer van de buisleidingenstraat daarop aan te passen.

Naast veiligheid zijn duurzaamheid en economische ontwikkeling twee thema’s die aanleiding vormden voor de zoektocht naar andere manieren van beheer van de gronden. Een nieuwe invulling van het grondgebruik zal op deze drie vlakken meerwaarde moeten hebben. LSNed zoekt naar een optimum tussen risicobeheersing, beheerskosten en kwaliteit van de gronden. Het besef dat de gronden voor het realiseren van meerdere doelstellingen anders kunnen worden ingezet en dat een optimaal beheer kan bijdragen aan het oplossen van meerdere problemen, is de basis geweest voor de SKB showcase.

Er is kennis op verschillende vlakken: meervoudig ruimtegebruik rondom de Buisleidingenstraat, aanpak van de vernattingsproblematiek, samenwerking met gebiedspartijen en inzetten van de Buisleidingenstraat als verbinder tussen gebieden (bijvoorbeeld als ‘Biodiversiteitsleiding’).

Tags die bij dit artikel horen

biodiversiteitBuisleidingenstraatmeervoudig ruimtegebruiksamenwerkingscenario’sshowcasevernatting