Programmalijn #04: Ondergrondse Ordening

c.Instrumenten bodeminformatie

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

Het is heel druk in Nederland, zowel boven als onder de grond. Bovengronds is het vooral ook bestuurlijk druk. Provincies, gemeenten, waterschappen, nutsbedrijven en terreinbeheerders hebben allemaal eigen doelstellingen en willen die vaak in hetzelfde gebied bereiken. Een bijna onmogelijke opgave als er niet naar elkaar wordt geluisterd en met elkaar wordt onderhandeld wat de optimale oplossing voor een gebied is en waar kansen liggen voor synergie. Niet iedereen kan zijn doelstelling halen en vaak moeten we een beetje water bij de wijn doen. Niet gemakkelijk, zeker als we ons onvoldoende bewust zijn van de belangen, zorgen en taken van andere partijen die ambities hebben met het zelfde gebied. Dit vraagt ook om het delen van kennis en informatie. In deze categorie vallen projecten die meet- en communicatie-instrumenten ontwikkelen om de ondergrondse ruimtelijke ordening een heldere plek te geven in het planproces. \

De SKB Bodemtool ontsluit kennis uit SKB-projecten in een praktisch bruikbare en gebruiksvriendelijke planningstool. De verschillende kaartlagen maken diverse doorsnedes mogelijk. Inmiddels twee modules rijk wordt in de komende tijd nadere informatie uit SKB en andere bronnen toegevoegd. In de SKBodemtool kan een gebied boven- en ondergronds schematisch worden ingericht en gevisualiseerd. Objecten, functionaliteiten en infrastructuur kunnen worden ingebracht en hun effecten worden getoond en doorgerekend op duurzaamheids- en haalbaarheidscriteria.

Met de SKB Ondergrond Game maken we de drukte inzichtelijk. Op bestuurlijk en beleidsmatig niveau biedt de SKB Ondergrond Game de mogelijkheid om de “anderen” in een gesimuleerde omgeving te leren kennen, te leren begrijpen en te onderhandelen over de ruimtelijke invulling van de ondergrond. Er is een stedelijke en een landelijke versie van deze game beschikbaar waarbij in een dagdeel met verschillende rollen en belangen aan bod komen. De gevolgen van elkaars maatregelen en beslissingen worden direct zichtbaar door de scores op People, Profit en Planet. Daarnaast biedt de Ondergrond Game ook een kijkje in de ondergrondse drukte. In 3D worden alle activiteiten die zich ondergronds in een gebied plaatsvinden gevisualiseerd.

Ook het project Duurzaamheids Profiel van een Locatie voor de Ondergrond [link: http://www.skbodem.nl/project/32] geeft invulling aan het duurzaamheidsvraagstuk. Nederland is nooit af. In ons land wordt nog steeds gebouwd: aan nieuwe woongebieden en wijken, aan nieuwe bedrijventerreinen en nieuwe infrastructuur. Daarbij is het belang van duurzaamheid de laatste jaren fors toegenomen. Hoe neem je de ondergrond mee in de ruimtelijke afwegingsprocessen van de bovengrond en hoe geef je de ondergrond een heldere plek in het planproces? Aansluitend op de duurzaamheidstrend is in het project Duurzaamheids Profiel van een Locatie voor de Ondergrond een instrument ontwikkeld om informatie over de bodem en ondergrond een rol te laten spelen bij duurzame gebiedsontwikkeling. Inrichtingsalternatieven worden met elkaar vergeleken op het aspect duurzaamheid en de ondergrond “scoort” mee.

Links

Serious Game ondergrond

Tags die bij dit artikel horen

bodeminformatiebodemtoolDPLduurzaamheidpeopleplanetprestatie-instrumentprofitscorenserious game