Programmalijn #03: Duurzame Landbouw

d.Showcase Duurzame landbouw en schoon water; het kan en we laten het zien

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

In deze Showcase staat de land- en tuinbouw op de Brabantse zandgronden centraal. Het gaat om de bodem als basis voor zowel duurzame landbouw als schoon water. Boeren voor bodemen water dus. Akkerbouwers, boomtelers en groentetelers hebben verschillende maatregelen voor duurzame landbouw, bodem- en waterbeheer getest binnen hun eigen bedrijfsvoering.

Organische stof is de sleutelfactor om de ogenschijnlijk tegenstrijdige doelen te bereiken. Het geringe watervasthoudend vermogen, de verhoogde uitspoelingsgevoeligheid en de verminderde bewerkbaarheid van de bodem worden via de organische stof gemanaged door rekening te houden met maatregelen op het gebied van bouwplan, grondbewerking en bemesting.

Tags die bij dit artikel horen

akkerbouwbemestingbodemstructuurbodemvruchtbaarheidboomteeltbouwplanecosysteemdienstengrondbewerkingklimaatbestendigheidorganische stofshowcasetuinbouwuitspoelingwaterhuishoudingwatervasthoudend vermogen