Programmalijn #04: Ondergrondse Ordening

d.Ondergrondse infrastructuur en K&L

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

Deze lijn heeft inzicht gegeven in hoe afwegingen gemaakt worden ten aanzien van samenwerking, regievoering en informatie-uitwisseling tussen verschillende actoren in het domein van kabels en leidingen in relatie met ander gebruik van de boven- en ondergrond. Het gaat hierbij zowel om delen van in formatie en kennis, verbeteren van de samenwerking en regievoering als om de verbinding naar andere functies naast ondergrondse (nuts)infrastructuur. Er wordt voort gebouwd op bestaande kennis en expertise op het gebied van ondergrondse infrastructuur. Er is nog steeds veel behoefte in de praktijk bij gemeenten en nutsbedrijven om op het gebied van proces en regie als vanuit financiƫle arrangementen (zoals de grondexploitatie) stappen te zetten.

Meer traditioneel wordt de ondergrond vaak geassocieerd met kabels en leidingen. Maar ook op dat specifieke beleidsterrein is een structurele en vaste plaats van de ondergrond in het afwegingsproces niet vanzelfsprekend. Het project Informatie als fundament resulteert in een praktisch afwegingskader dat de samenwerking, regievoering en informatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren structureert. Het project Kabels en Leidingen in de grondexploitatie is gericht op de verbinding aan de voorkant van het planproces, de grondexploitatie.

Tags die bij dit artikel horen

grondexploitatieinformatieinformatie-uitwisselingKabelsleidingenleidingenbureauWION