Alles over 20 jaar skb

Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) heeft vanaf 1995 tot 2015 een belangrijke rol gespeeld bij de vernieuwing op bodemgebied.

Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) heeft vanaf 1995 tot 2015 een belangrijke rol gespeeld bij de vernieuwing op bodemgebied. Begonnen onder de naam NOBIS (Nederlands Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-Situ saneringen) waarbij de focus vooral lag op het ontwikkelen van betere en kosteneffectieve saneringsmethoden bij te dragen aan saneringsoperatie.

Gevolgd door drie vijfjarige SKB programma’s waarbij de focus verschoof van saneren naar duurzame ontwikkeling van de ondergrond. SKB verbond in haar programma’s kennis, beleid en praktijk en daarmee was SKB in de positie om nieuwe technieken en werkwijzen te introduceren. Samen met partners uit overheid en bedrijfsleven.

0
jaar onderzoek

Twee Decennia

In 20 jaar zijn meer dan 300 onderzoeksprojecten uitgevoerd. Van fundamenteel onderzoek tot demonstratieprojecten.

0
+Betrokken partijen

Het netwerk

Bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen vormden het netwerk. Honderden grote en kleine organisaties hebben bijgedragen aan de kennisontwikkeling.

0
+miljoen euro

Cofinanciering

De basisfinanciering van de rijksoverheid leverde een grote investering van het netwerk op. Zoals in SKB I, met een programma van 30,6 miljoen euro, waarvan bijna de helft door het netwerk werd geïnvesteerd.

In dit eindverslag van 20 jaar onderzoek zijn op programmaniveau de resultaten te vinden. De resultaten van al het onderzoek dat in de vele honderden projecten zijn te vinden op Soilpedia.  Alle detail gegevens, de complete rapporten en deelresultaten zijn in de bibliotheek te downloaden.

Het netwerk gaat verder
Het netwerk van partijen die zich bezighouden met de bodem en ondergrond blijft bestaan in verschillende vormen. Rondom specifieke kennisgebieden blijven CoP’s, Platforms actief. Met de oprichting van het BodemBreed Forum zal het netwerk elkaar ook op vaste momenten kunnen blijven ontmoeten.