Programmalijn #04: Ondergrondse Ordening

a.Afwegingskaders en Handreikingen

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

Handreikingen zijn opgeleverd die ondersteuning bieden welke stappen te ondernemen om ondergrond en ordening te verbinden, zowel inhoudelijk als op menselijk vlak. Praktische voorbeelden en handreikingen die laten zien hoe de werkprocessen van de ondergrond en de ruimtelijke ordening dichter bij elkaar gebracht en afgestemd kunnen worden.

Daar waar gestart werd met de ambitie om een ‘allesomvattend’ afwegingskader  te ontwikkelen, is de uitkomst een ontwikkelingsmodel: hoe werk je samen, wat is daar voor nodig en welke instrumenten kunnen je daar bij helpen.

Dit is een stap verder gebracht in de Leergeschiedenis Masterplan Rotterdam. Waar het de ambitie was om de ondergrond in te brengen als onderdeel van de Binnenstadsvisie heeft het geleid tot het maken van Verleidingskaarten, om te laten zien hoe de ondergrond een meerwaarde kan hebben. Deze aanpak is interessant voor meer partijen die aan de slag gaan met verbinden van boven- en ondergrond.

Tags die bij dit artikel horen

Afwegenafwegingskaderhandreikingleergeschiedenisontwikkelingsmodelsamenwerkingverleidingenkaartwerkprocessen