Programmalijn #07: Klimaatadaptatie

a.Waterbergend vermogen van de bodem

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

Het klimaat verandert. Het regent straks vaker én harder. Veel waterschappen, gemeenten, burgers en bedrijven hebben de piekbuien inmiddels al aan den lijve ondervonden. Met, afhankelijk van de inrichting van het gebied, veel regenwateroverlast tot gevolg. En minstens even lastig zijn de langdurige periodes van (voor Nederlandse begrippen) extreme droogte. De stad warmt op tot een hitte-eiland en dit zorgt voor problemen bij mens, plant en dier. In het landelijk gebied leidt hitte-stress tot dalende gewasopbrengsten en verdroging van de natuur. Klimaatverandering gaat, kortom, over uitersten. Vaker en heftiger buien én langere perioden van droogte.

Bij klimaatadaptatief waterbeheer staat het voorkómen van wateroverlast en droogteschade als gevolg van deze veranderingen centraal. Binnen het programma ‘Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond’ is in dit kader kennis ontwikkeld over het watervasthoudend vermogen van de bodem. Een gezonde bodem fungeert als ‘spons’ en kan water bergen in geval van piekbuien en bufferen voor tijden van droogte. Maar hoeveel m3 kan een bodem met een hoog organisch stof gehalte bergen? Welke investering staat daar tegenover? Wie staat aan de lat om te investeren en wie plukt er de vruchten van? Binnen SKB is kennis ontwikkeld die het antwoord op deze en andere vragen dichterbij brengt. Daarnaast heeft SKB het gesprek gefaciliteerd tussen de sectoren landbouw, milieu en waterbeheer over de waarde van een duurzame bodem voor alle spelers.

Links

Grondwatercollectief, het online portaal voor professionals op het grensvlak van bodem en water, met relevante publicaties, inspirerende projecten en nieuwsberichten.

De Showcase krijgt een vervolg in het project ‘Goede grond voor duurzaam waterbeheer’ van STOWA.

De eerste fase van dit project is door SKB ondersteund. Het project heeft een vervolg gekregen bij STOWA onder de naam ‘Bufferboeren’.

Tags die bij dit artikel horen

afvoerenbergenbodembufferdroogtedroogteresistentieKlimaatklimaatadaptatieklimaatadaptiefklimaatveranderinglandbouwondergrondorganisch stof gehaltepiekbuiensponsvasthoudendwaterbeheerwaterbergingwatervasthoudend vermogen