Programmalijn #10: Bodem en RO

c.Integratie van bodem in plan- en gebiedsprocessen

Periode: 2000 - 2010 Terug naar het complete overzicht

Bodem en ruimtelijke ordening. Twee schijnbaar onafhankelijke werkterreinen, van elkaar gescheiden door een flinterdunne scheidslijn. Het werkveld van de bodem gaat de grond in, dat van de ruimtelijke ordening houdt zich bezig met praktisch alles dat boven het maaiveld uit steekt. De scheiding is even denkbeeldig als ongewenst.

Diverse projecten zijn uitgevoerd om bodembeleid en bodembelangen in te brengen in planontwikkelingsprocessen. Daarbij is verontreiniging niet langer het focuspunt van bodemkwaliteit, maar de meerwaarde die bodemkennis kan betekenen voor een doelgerichte gebiedsontwikkeling. Nieuwe methoden en werkwijzen zijn ontwikkeld. Ook zijn projecten uitgevoerd ter ondersteuning van gemeenten bij het ontwikkelen van een bodemvisie of bodembeleid of voor specifiek ruimtelijke inrichtingsvragen.

De CoP Bodem en RO die in deze periode is opgestart heeft meegewerkt aan het “Cahier Bodem is meer – naar een integratie van bodem en ruimtelijke ordening” Dit Cahier geeft een mooi overzicht van wat de bodem is, wat ruimtelijke ordening is en hoe dat samenkomt, inclusief praktijkvoorbeelden.

Daarnaast zijn er verschillende projecten uitgevoerd die laten zien hoe de verbinding tussen bodem en RO tot stand kan komen, deze vindt u onder ‘Soilpedia artikelen’.

Tags die bij dit artikel horen

bodemambitiesbodembelangenbodembeleidbodeminformatiebodemkennisbodemvisiediepe ondergrondgebiedsontwikkelinggebiedsprocessenMeerwaardeondergrondinformatieplanontwikkelingPlanprocessenruimtelijke ontwikkelingruimtelijke ordeningstakeholdersvoorraden