Programmalijn #10: Bodem en RO

a.Locatieontwikkeling

Periode: 2000 - 2010 Terug naar het complete overzicht

In stedelijk gebied is de ruimte schaars. Veel partijen en belangen spelen een rol bij het ontwikkelen van binnenstedelijke locaties. Moet een braakliggend terrein worden ontwikkeld tot een aantrekkelijke woonlocatie of een bedrijventerrein worden geherprofileerd? Economische belangen spelen de hoofdrol. Projectontwikkelaars en gemeenten komen elkaar tegen, en de duurzame bodem mag niet het onderspit delven bij de afweging van korte-termijnbelangen. Toch is het in ieders belang om rekening te houden met de functies van de bodem: niet alleen verontreiniging en sanering, maar ook ondergrondse infra, kabels en leidingen, archeologie, koude/warmte opslag, grondwaterbeheer zijn allemaal aspecten die een rol spelen. Wat willen partijen bij locatie-ontwikkeling met de bodem en hoe is sanering te financieren uit verdienfuncties of verevening?

Voor de ontwikkeling van vervuilde locaties zijn analyses gemaakt voor aanpakken zoals bij gasfabrieksterreinen en worden alternatieve financieringsvormen ontwikkeld zoals revolving funds. De toenmalige nieuwe wet op de RO bood hierbij ook mogelijkheden. Gemeenten en projectontwikkelaars werken hierbij samen. In de nabije toekomst is er behoefte om deze instrumenten in de praktijk te toetsen op hun bruikbaarheid en hun effect op stagnerende ontwikkelingen.

Er zijn ook leergeschiedenissen ontwikkeld om te leren hoe in gebieden na jaren van stagnatie overeenstemming is ontstaan over de aanpak. In de publicaties zijn de lessen opgetekend vanuit de betrokkenen zelf.

Er zijn verschillende projecten geweest die een bijdrage geleverd hebben aan de uitwerking dit thema, die vindt u onder ‘Soilpedia artikelen’.

Tags die bij dit artikel horen

brownfieldfinancieringgasfabriekherontwikkelingleergeschiedenisLocatieontwikkelingprojectontwikkelaarprojectontwikkelingrevolving fundverdienfunctieverevening