Programmalijn #08: Gebiedsgericht grondwaterbeheer

c.Ruimtelijke ontwikkeling

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

In veel binnensteden in Nederland is sprake van bodemverontreinigingen die zo verspreid zijn dat technische oplossingen niet doelmatig zijn, noch kosteneffectief. Ook dringt de vraag zich op of technische oplossingen wel duurzaam zijn, als ze duur zijn en zo ingrijpend. Voorts lopen verontreinigingen vaak in elkaar over. Aanpak van het ene geval beïnvloedt het andere. Gevalsgerichte aanpak is daarmee nauwelijks mogelijk. Het resultaat is stagnatie en belemmering van de ruimtelijke ontwikkelingen. En dat terwijl de ruimtedruk toeneemt. Bij overheden groeit het besef dat het anders moet: gebiedsgericht in plaats van gevalsgericht.

Overheden bevorderen in geval van grootschalige grondwaterverontreinigingen een gebiedsgerichte aanpak, waarin wordt uitgegaan van de samenhang tussen ruimtelijke ordening (boven- én ondergrond), waterbeleid en energiebeleid. Dat dwingt om over de huidige beleidsgrenzen heen te kijken, dan wel deze grenzen op te rekken.

Binnen SKB-verband heeft Gemeente Coevorden met Provincie Drenthe, Bouwfonds en Waterschap Velt & Vecht een praktische en systematische aanpak beschreven voor gebiedsgericht grondwaterbeheer in combinatie met binnenstedelijke ruimtelijke ontwikkeling. In een ‘spoorboekje’ zijn de fasen van gebiedsontwikkeling gekoppeld aan activiteiten in het kader van gebiedsgericht grondwaterbeheer, zie ook onderstaande figuur. Deze aanpak is zodanig dat deze ook elders in Nederland toegepast kan worden.

Links

Presentaties en verslagen van de bijeenkomsten van de CoP Gebiedsgericht Grondwaterbeheer van Grondwatercollectief.

Themagroep Water en Ondergrond van Koninklijk Nederlands Waternetwerk, opgestart na de overdracht van voornoemde CoP aan de vereniging.

Grondwatercollectief, het online portaal voor professionals op het grensvlak van bodem en water, met relevante publicaties, inspirerende projecten en nieuwsberichten.

Tags die bij dit artikel horen

binnenstedenbovengrondgebiedGebiedsgerichtgebiedsontwikkelinggrondwatergrondwaterbeheergrondwaterverontreinigingondergrondontwikkelingruimtelijkstadsontwikkeling