Programmalijn #10: Bodem en RO

b.Toegevoegde waarde van bodem

Periode: 2000 - 2010 Terug naar het complete overzicht

Er zijn diverse projecten met provincies en gemeenten die zich richten op de toegevoegde waarde van bodem in gebiedsontwikkelingen. Deze projecten dragen bij aan de bewustwording bij ruimtelijke ordenaars doordat zij de economische waarde van de bodem concretiseren of de waarde van de bodem als (schaarse) voorraad benaderen.

Er is geoefend met de formulering van de meerwaarde van de bodem enerzijds en anderzijds het aan de slag gaan met het uitdragen van de bodemboodschap.

Tags die bij dit artikel horen

bodemboodschapcommunicatieeconomische waardeMeerwaardetoegevoegde waardevoorraden