Het klimaat verandert. De extremen worden groter: vaker en heftiger buien én langere perioden van droogte. Bij klimaatadaptatief waterbeheer staat het voorkomen van wateroverlast en droogteschade als gevolg van deze veranderingen centraal. Binnen het programma ‘Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond’ is in dit kader kennis ontwikkeld over:

Klimaatverandering is daarnaast een belangrijke aanleiding voor de SKB-Showcase Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta, één van de hot spots uit het Deltaprogramma.