Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem

SKB had in twee perioden van vijf jaar, het doel te zorgen voor kennisontwikkeling en overdracht die nodig zijn om op kosteneffectieve wijze een maatschappelijk gewenste afstemming van functioneel bodemgebruik en bodemkwaliteit te realiseren. In de eerste periode lag het accent nog op het uitbouwen van de binnen het NONBIS programma ontwikkelde kennis, nieuwe kennis ontwikkelen en kennis toepasbaar maken voor het oplossen van concrete problemen in de praktijk. Maar wel met een verbrede focus. Andere technologieën en innovatieve benaderingen die bijdragen aan de afstemming van ruimtegebruik en bodemkwaliteit in stedelijk en landelijk gebied den bij het beheer van watersystemen.