NOBIS

Nederlands Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-Situ Saneringen (NOBIS), een samenwerkingsverband van publiek-private partijen uit de vraag- en aanbodzijde van de bodemsaneringsmarkt, de R&D sector en de overheid. In het programma zijn innovatieve strategieën, methoden en technieken voor biotechnologische in-situ bodemsaneringen ontwikkeld, geëvalueerd en gedemonstreerd. Met als doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van de bodemsaneringsproblematiek en het verbeteren van de exportpositie van Nederland op het gebied van in-situ bodemsanering.