Duurzame ontwikkeling ondergrond

Het SKB programma Duurzame Ontwikkeling Ondergrond heeft onderzoek ondersteund naar verantwoord gebruik en beheer van bodem en ondergrond. Dit onderzoek vond plaats in vernieuwende, praktijkgerichte projecten waarin de publieke en private sector bij elkaar werden gebracht. Het programma is gestart met vier specifieke programmalijnen: Ondergrondse ordening, Bodemenergie, Ecosysteemdiensten, Bodem en waterbeheer. In de tweede helft is de focus verlegd naar complexe soms hardnekkige praktijkvraagstukken, in een gebied of een locatie(s), over sectoren heen en gericht op verzilvering van baten van de ondergrond.