De meest voorkomende verontreinigingen in Nederland zijn VOCl, olie gerelateerde verbindingen en zware metalen. Het saneren van een bodemverontreiniging is in de regel een zeer kostbare zaak. Om de meest geschikte aanpak van een verontreinigde locatie te kiezen, de kosten van de aanpak te beperken en het saneringsrendement van de sanering te verhogen is gedegen kennis en ervaring op dit gebied noodzakelijk. Op soilpedia.nl  zijn de resultaten van de onderzoeken van de NOBIS, PGBo, TRIAS en SNOWMAN Programma naar bodemverontreiniging te vinden.