Het aanreiken van kennis over nieuwe technieken en methoden staat niet garant voor een juiste sanering. Hier is meer voor nodig en dat was aanleiding om ook naar de procesmatige kant van de bodemsaneringen te kijken. Hoe werken de partners in de keten samen, en kan die samenwerking worden geoptimaliseerd? Procesmatige elementen zoals betrokken actoren, financiële stromen en verantwoordelijkheden, kunnen onder meer de keuze voor saneringsvariant of het resultaat en voortgang beïnvloeden. Om dit verder te onderzoeken is de programmalijn “Samenwerken in de keten” gestart. De activiteiten van deze programmalijn zijn uitgevoerd in het programma Holland In-Situ Proeftuinen (HIP). De resultaten van de demonstraties in HIP zijn terug te vinden in Soilection.

In  het Duurzame Ontwikkeling Ondergrond programma is deze programmalijn voortgezet in de programmalijn Governance en Baten.