Wat is Geothermie?
Geothermie (of aardwarmte) is energie die in de vorm van warmte zit opgeslagen in de bodem. Er zijn verschillende soorten geothermie, afhankelijk van de diepte waarop de warmte zich bevindt. We richten ons hier op ‘diepe geothermie’; de ondergrondse warmte zit dan opgeslagen op een diepte van tenminste 500 meter onder het maaiveld. Bij diepe geothermie kan de gewonnen warmte meestal direct worden gebruikt, zonder tussenkomst van warmtepompen.

geothermie

Waarom Geothermie?
Geothermie is een duurzame energiebron die weinig CO2-emissie veroorzaakt. Daarnaast neemt de installatie die nodig is om de aardwarmte op te pompen weinig ruimte in beslag. Een ander voordeel van geothermie is de leveringszekerheid: het aanbod van aardwarmte kent een grote mate van betrouwbaarheid en regelbaarheid en is niet afhankelijk van weersomstandigheden of seizoenen, zoals bijvoorbeeld bij zonne- of windenergie.

Wanneer Geothermie?
In Nederland wordt geothermie op dit moment vooral gebruikt in de tuinbouwsector, primair voor de verwarming van kassencomplexen. Op de meeste geothermie systemen in de tuinbouwsector zijn vaak ook andere warmteafnemers aangesloten, zoals woningen of zwembaden. Stichting Platform Geothermie meldt op haar website dat met name de tuinbouwsector het belangrijkste marktsegment vormt voor toekomstige geothermie projecten in Nederland, op de korte en middellange termijn. Daarnaast kennen we in Nederland één initiatief in de stad, namelijk Den Haag. Hier worden vooral woningen aangesloten op de geothermiebron, maar bijvoorbeeld ook een zorginstelling. Toepassing van geothermie in de stad is vele male complexer, vanwege de benodigde afzetmarkt en de ruimtelijke inpassing van het benodigde warmtenetwerk.