Technisch-inhoudelijke kennis en verstand van zaken zijn belangrijke randvoorwaarden om in de praktijk van alledag een bodemproject succesvol te realiseren. Maar er zijn nog andere succesfactoren, die zich bevinden op het vlak van gamma-kennis. Binnen SKB is kennis ontwikkeld op twee thema’s: